Финансовый менеджмент_Федорова
(ФМ_Федорова)

це нормативна навчальна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців. Метою дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі фінансового менеджменту, виробити практичні навички управління фінансами і фінансовою діяльністю підприємства.