ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
(ОІ)

 This course requires an enrolment key

Для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0304 «Право» напрямкам підготовки 6.030401 «Правознавство»
варіативні компоненти «Фінансове право» «Фінансове право (з поглибленим вивченням іноземної мови)» напрямкам підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

This course requires an enrolment key