МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОДАННЯ ЗНАНЬ
(MЗПЗ)

 This course requires an enrolment key

Дисципліна
“Методи та засоби подання знань призначена для оволодіння майбутніми бакалаврами
спеціальності ”Інтелектуальні системи прийняття рішень” основними моделями
організації і подання знань в комп’ютеризованих системах, на базі яких
провадиться подальше вивчення спеціальних дисциплін, пов’язаних з фаховою
діяльністю

This course requires an enrolment key