Математичні методи оптимізації
(ММО)

 This course requires an enrolment key

Метою дисципліниє засвоєння теоретичних основ, формування у студентів практичних навичок щодо використання основних математичних методів чисельного розв’язання оптимізаційних задач/ Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних відомостей та набуття студентами практичних навичок чисельного розв’язання безумовних і умовних задач оптимізації, опануванні сучасними пакетами прикладних програм, що дозволяють здійснювати чисельні розрахунки екстремальних параметрів.Предмет навчальної дисципліни математичний інструментарій, що дозволяє знаходити чисельні розв’язки складних оптимізаційних задач. Практичним засобом реалізації математичних методів оптимізації є сучасна комп’ютерна техніка та прикладне програмне забезпечення.


This course requires an enrolment key