Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
(ІСППР)

 This course requires an enrolment key

МЕТА ПРЕДМЕТУ:  сформувати фундаментальні теоретичні знання щодо суті й архітектури систем підтримки прийняття рішень (ІСППР), оцінювання та вибору методів підтримки прийняття рішень і забезпечувальних засобів ІСППР та набуття практичних навичок із проектування, створення й застосування ІСППР з метою підвищення ефективності управління економічними процесами.

This course requires an enrolment key