Математичні методи дослідження операцій
(ММДО)

 This course requires an enrolment key

Мета дисципліни: сформувати у студентів розуміння основ математичних методів дослідження операцій, навчити студентів основним прийомам застосування дослідження операцій в наукових дослідженнях.
Завдання дисципліни: забезпечити готовність студентів до практичного застосування сучасних математичних методів дослідження операцій з використанням сучасного програмного забезпечення.


This course requires an enrolment key