ІНФОРМАТИКА
(ІНФ)

 This course requires an enrolment key

Даний курс розрахований для підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки: 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит»,6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика» денної (заочної) форми навчання

This course requires an enrolment key