Експертні системи
(ЕС)

 This course requires an enrolment key

Мета навчальної дисципліни:Засвоєння студентами основних теоретичних відомостей та практичних вмінь з курсу. Підготувати студента до ефективного використання сучасних експертних систем у подальшій професійній діяльності; допомогти набути навички практичної роботи iз програмними засобами для вирішення задач підтримки прийняття діагностичних та керуючих рішень; навчити студентів вирішенню прикладних задач автоматизації управління, аналiзу та прогнозування стану складних економічних об'єктiв і процесiв на основі застосування експертних систем.

This course requires an enrolment key