• Курс «Інформатика» призначений для студентів коледжу на базі 9 класів (базовий загальноосвітній предмет. Напрям підготовки – користувач).

  Навчання у курсі допоможе:

  • сформувати теоретичну базу знань з основних змістових ліній інформатики;
  • удосконалити уміння і навички ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності;
  • підвищити рівень інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

  Також, методи, засоби, технології використання засобів ІКТ, опановані у даному курсі, можуть:

  • бути використані в інших галузях знань, пізнавальної та практичної діяльності;
  • розвивати здібності і прагнення адаптуватися до інформаційного середовища діяльності, яке швидко змінюється.
 • Наука про інформацію та засоби її обробки
 • Дисципліна "Біологія", в основі якої лежить наука про природу, покликана стати провідником пізнання будови і функцій живих організмів, їх взаємозв’язків, гуманістичних ідей, екологічного способу мислення, здорового способу життя.

  Біологія в загальній системі підготовки спеціалістів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є самостійною, цілісною дисципліною. У зв’язку з цим метою навчального курсу стандартного рівня є забезпечення підготовки молодших спеціалістів знаннями з біології, формування наукової картини живої природи, екологічної культури, зміцнення духовного і фізичного здоров’я, формування ключових компетентностей яких потребує сучасне життя.


 • Курс "Бюджетна система" для підготовки студентів за ОКР молодшого спеціаліста дозволяє дослідити сутність бюджетних відносин і характер їх впливу на суспільство, основ бюджетного устрою; формування теоретичної та методологічної бази. Кінцевим результатом вивчення дисципліни “Бюджетна система” для студентів-фінансистів є отримання, крім теоретичних, ряду професійних навичок роботи в бюджетних установах (бюджетної роботи).