• «Страхування» – це навчальна дисципліна за вибором циклу професійної підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» та спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання, предметом вивчення дисципліни є процеси страхування його форми та функції.


 • ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ”

  Предмет: детальна характеристика базових категорій грошей і кредиту, банківської справи, яка необхідна для переходу до конкретних проблем розвитку грошово-кредитної системи в сучасних умовах.

  Мета: сформувати у студентів розуміння суті, функцій і ролі грошей у товарному господарстві, грошового обігу, кредиту та кредитної системи, засвоєння теоретичних основ здійснення операційта послуг комерційних банків, міжнародних та кредитно-розрахункових відносин, що дає можливість виховувати у студентів навички професійної майстерності.


 • Предметом навчальної дисципліни “Інвестування” є вивчення сукупності економічних відносин, що виникають в сфері інвестування на різних рівнях господарювання.

  Мета навчальної дисципліни “Інвестування” – надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу.

 • Факультет фінансів та банківської справи

  кафедра фінансів


 • ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ”

  Предмет: детальна характеристика базових категорій грошей і кредиту, банківської справи, яка необхідна для переходу до конкретних проблем розвитку грошово-кредитної системи в сучасних умовах.

  Мета: сформувати у студентів розуміння суті, функцій і ролі грошей у товарному господарстві, грошового обігу, кредиту та кредитної системи, засвоєння теоретичних основ здійснення операційта послуг комерційних банків, міжнародних та кредитно-розрахункових відносин, що дає можливість виховувати у студентів навички професійної майстерності.